|
شناسه خبر: 8756

سرمقاله

تصمیم های سخت

وضع گرانی‌ها در کشور غیرقابل دفاع شده است. مردم هر روز که به خرید می‌روند، با قیمت‌های جدید مواجه می‌شوند و این شرایط اصلا زیبنده کشورمان نیست. مشاهده وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم، این انتظار را ایجاد می‌کند که دولت در سیاست‌های اقتصادی خود، بازنگری به عمل آورد؛ همچنان‌که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت چندی پیش با روایت بخشی از سخنان رییس‌جمهوری در شورای عالی اداری دولت مردمی، تصریح کرد: «طبق گفته رییس‌جمهور، کشور را نمی‌شود با رودربایستی اداره کرد». پیشتر رییس مجلس نیز از لزوم اتخاذ تصمیمات سخت در زمینه اجرایی، سخن به میان آورده بود. برخلاف آنچه جناب رییس‌جمهوری گفته و تاکید کرده است، متاسفانه مردم قاطعیتی در تصمیم‌گیری‌های دولت نمی‌بینند و از قضا این احساس را دارند که روندهای جاری، قربانی برخی رودربایستی و مصلحت‌سنجی‌های نابجاست. انتظار می‌رود دولت با تصمیم‌های سخت ریل اقتصادی کشور را تغییر دهد. اولین نیاز برای تحقق این مهم، سیاستگذاری هدفمند اقتصادی و چیدن نیروها براساس توانمندی و تخصص است.

 

ارسال نظر