|
شناسه خبر: 8852

سرمقاله

سیاست اخلاقی

محفلی شدن ساحت سیاست آثار و عواقب منفی زیادی در پی خواهد داشت. یکی از این عواقب مهم محافظه‌کار شدن اولیای عرصه سیاست است؛ البته مراد از محفلی شدن در این نوشتار نورافکن انداختن بر ساحات زندگی خصوصی مسوولان و ایجاد پروپاگاندا حول آن با هدف تصفیه‌حساب‌های سیاسی است که مورد سفر برخی بستگان رییس مجلس به ترکیه نمود عینی آن بود اما همانطور که اشاره شد ورود محافل خاص به عرصه سیاست، ترس محافظه‌کاری سیاستمداران در کنشگری را به دنبال خواهد داشت. بی‌شک یکی از پایه‌های کنش‌گری موثر ازسوی سیاستمداران پشتوانه اجتماعی آن‌هاست که در صورت کاهش اعتبار نزد افکار عمومی انفعال جای خود را به تصمیم‌گیری می‌دهد و موجب می‌شود تا اهالی سیاست در تصمیم‌گیری به ورطه مصلحت‌سنجی‌های گوناگون بیفتند. این وضعیت حل‌وفصل بسیاری از مسائل عمومی را با چالش و بن‌بست مواجه خواهد کرد؛ بنابراین باید از ورود عناصر محفلی به حوزه سیاست جلوگیری کرد. سیاست به عنوان عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری با ادبیات انقلاب اسلامی باید قبل از هر چیز عرصه ای اخلاقی و منصفانه باشد نه جولانگاه تندروی و رفتارهای نامتعارف.

ارسال نظر