|
شناسه خبر: 8901

سرمقاله

نه انفعال نه رقابت؛ کارآمدی

درحالی‌که برخی از رقبای جریان اصولگرا تلاش دارند سخنان روز گذشته رییس مجلس درباره موضوع گرانی و حذف ارز ترجیحی را در چهارچوب اختلاف بین دو قوه معنادهی و تفسیر کنند اما این گفته‌ها را باید ذیل موضوع «کارآمدی به سود مردم» تحلیل کرد. اساسا در انتخابات1400 مبنای کنش سیاسی جریان انقلاب «وحدت برای کارآمدی» بود که محمدباقر قالیباف نقش فراوانی در ایجاد این وحدت داشت و درنهایت با اقبال مردم به آیت‌الله رئیسی زمینه برای هم‌افزایی قوا برای حل مشکلات مردم پدید آمد. در چنین شرایطی، سه نوع مدل در روابط میان دولت و مجلس احصا می‌شد؛ مدل مخالفت و نقد جدی مجلس به دولت شبیه آنچه میان مجلس نهم و دولت اول روحانی وجود داشت که از اساس غیرمنطقی بود، چراکه مجلس و دولتی که خاستگاه سیاسی مشترکی دارند نباید وارد چنین رابطه‌ای شوند. مدل دوم جنس روابط دولت روحانی با مجلس دهم بود که موجب غلبه گرایش‌های جناحی بر منافع مردم شد. مجلس دهم تا حدود زیادی نقش نظارتی خود را کنار گذاشت و درنهایت به جناح خود آسیب رساند. سکوت مجلس دهم در ماجرای بنزین و بسیاری از موارد دیگر چون ارز جهانگیری و تورم و حتی نوع نگاه دولت به برجام از مصادیق بی‌عملی و انفعال مجلس نسبت‌به دولت وقت بود که درنهایت موجب ضربه به نهاد پارلمان هم شد. از میان انفعال و رقابت اما می‌توان به مدل جدیدی دست ‌یافت که مبنا را بر کارآمدی می‌گذارد و هم به‌واسطه هویت جریانی و هم وظایف قانونی، مجلس را در جایگاه نظارتی و هدایتی و حمایتی قرار می‌دهد. تردیدی نیست که دولت جدید برای عبور از باتلاقی که دولت روحانی ایجاد کرده باید تصمیمات سخت و مهم بگیرد. در این میان طبیعی است که مجلس باید به دولت کمک کند که این کار بزرگ و سخت، درست و دقیق انجام شود تا مردم از تحولات صورت‌گرفته متضرر نشوند. سخنان آقای قالیباف را باید در همین جهت و بهتر انجام شدن طرح براساس قوانین مصوب ارزیابی کرد، نه اختلاف سیاسی بین قوا. اگر یک رییس مجلس از جریان انقلاب دلسوزانه و با احساس مسؤولیت خواستار اجرای قانونی و دقیق چنین طرحی شود حتما خیرخواه دولتی است که چشم امید بسیاری از مردم به آن دوخته شده است. چه بسا درنهایت اجرای بد این طرح بیشتر از هر جا همین دولت را متضرر کند. پس این سخنان حامیانه و دلسوزانه و از سر احساس مسؤولیت از منظر همدلی قوا و در جهت کارآمدی به نفع مردم است. امیدواریم این وحدت و همدلی در کنار کارآمدی موجب احیای سرمایه اجتماعی شود که در دوران روحانی از میزان آن کاسته شد. آنانی که تذکر و توصیه مجلس به دولت را به اختلاف تعبیر می‌کنند، گمان می‌کنند که دولت و مجلس هم جناحی باید از وظایف قانونی خود صرف‌نظر کنند و در سلیقه هم شبیه یکدیگر باشند غافل از آنکه در دولت و مجلس طیف‌های مختلف سیاسی از جریان انقلاب وجود دارند که علی‌رغم تفاوت در رویکرد و سلیقه علاوه بر اشتراک در اصول در «کارآمدی» با هم اشتراک نظر دارند. تلاش آقایان رئیسی و قالیباف، کارآمدی به نفع مردم است و بر همین مبنا، اعضای کابینه و وزرا هم باید دقیق و هدفمند در همین جهت حرکت کنند.

 

ارسال نظر