|
شناسه خبر: 9128

سرمقاله

مشکلات، امتحان الهی است؟

محبوبه نیاورانی

نسبت دادن مشکلات اقتصادی و سوءمدیریت‌ها به امتحان الهی از دو بعد ضربه‌زننده است؛ یکی آنکه توجیه‌گر ناکارآمدی است و ثانیا تصویری بی‌نسبت با جهان‌بینی اهل بیت از دین، به جامعه ارائه می‌دهد. اگر قبول کنیم گرانی و وضعیت بد اقتصادی امتحان الهی است، پس نقش شعار «خواستن توانستن است» و رسیدن به خواسته‌ها در اثر تلاش را زیر سوال برده‌ایم.
 اگر باور داشته باشیم که گرانی را باید به‌دلیل آزمایش‌های الهی تحمل کنیم، این گزاره به معنی تسلیم شدن در برابر حوادث است که این تسلیم نیز انفعال و بی‌تصمیمی را در پی دارد.
یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکاست که بخشی از این تحریم‌ها نیز با بهره‌مندی از دیپلماسی هوشمندانه مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت قابل رفع است. هرچند که مذاکرات هسته‌ای نیز به جای گرفتن امتیاز به مذاکره به رفع تحریم‌ها تبدیل شده است که این مهم در جای خود نیازمند تحلیل است، اما با رفع تحریم‌ها نیز فضای حرکت اقتصادی بازتر می‌شود و علاوه بر اداره بهتر کشور، می‌توان مسیرهای توسعه‌ای را هم کلید زد.
البته این تنها راه پیش روی سیستم نیست، همچنان‌که تنها با رفع تحریم‌ها نمی‌توان بر مشکلات اقتصادی فائق آمد. یکی از وظایف جامعه بسترسازی برای توسعه همه‌جانبه در کشور است، ما امروز باید با تحول در نگاه و تحول در برنامه‌ریزی، به‌سمت توسعه حرکت و یک نقشه‌راه رو به جلو، حساب‌شده و قابل پیش‌بینی برای رشد اقتصادی ترسیم کنیم و در این میان حوزه‌هایی را که می‌شود با آن خلق ثروت کرد مورد توجه قرار دهیم. ایران کشوری با مجموعه‌ای از نیروهای انسانی، منابع طبیعی و ثروت‌های عظیم است؛ بنابراین چنین کشوری با این منابع طبیعی و انسانی عظیم باید آرمان‌ها و آرزوهای بزرگ اقتصادی داشته باشد.
هرچند بارها ازسوی رهبرانقلاب اسلامی به دولتمردان توصیه شده است که به‌دنبال خنثی‌سازی تحریم‌ها باشید اما امروز که  چهارسال از خروج ترامپ از برجام می‌گذرد، به جز آزادسازی قیمت‌ها، چه روش دیگری برای اصلاح و تغییر ساختار اقتصادی صورت گرفته است؟ حتی ساختار بودجه نیز هنوز منتظر تغییرات بنیادین است و هیچ نوع خلاقیت و برنامه اقتصادی کارآمد و روشنی برای تولید ثروت ارائه نشده است. یکی از فرصت‌های خلق ثروت که از آن غافل شده‌ایم، توسعه صنعت نفت و گاز این گاوشیرده اقتصاد ایران است که با بهره‌مندی از آن می‌توان سرمایه‌گذاری در دیگر بازارهای رقابتی را نیز کلید زد. اما به‌دلیل بی‌توجهی به این صنعت، امروز از سایر رقبا در این بازار عقب افتاده‌ایم تا جایی‌که به جای اوپک که ایران از پایه‌گذاران آن است، اوپک‌پلاس ابتکار عمل را در بازار نفت به‌دست گرفته است.
پس فقر، گرانی و فشارهای اقتصادی نازل‌شده از آسمان نیست، بلکه ناشی از نوع مدیریت است که البته امید می رود در دوران حاضر با همدلی بین قوا به سمت حل شدن حرکت کند.

ارسال نظر