۲۲۷۹

سرمقاله روزنامه:

مساله عنابستانی

مجلس یازدهم در مواجهه با مساله واکسن آنفلوآنزا و دناپلاس هوشمندانه عمل کرد و با کنش صحیح و اصولی عزم خود را برای مقابله با رانت نمایان کرد.

مجلس یازدهم در مواجهه با مساله واکسن آنفلوآنزا و دناپلاس هوشمندانه عمل کرد و با کنش صحیح و اصولی عزم خود را برای مقابله با رانت نمایان کرد. 
از همین رو کاملا مشخص است که در فقره ماجرای دروازه دولت هم همین گونه هوشمندانه عمل خواهد کرد و طبق قانون با موضوع برخورد خواهد کرد. در صورتی که ادعای سرباز پلیس مبنی بر 
سیلی زدن آقای عنابستاتی ثابت شود، تردیدی نیست که با تخلف او وفق قانون برخورد خواهد شد. در صورت اثبات این ادعا، حق مردم برخورد صریح و عادلانه با متخلف است. نماینده ای که به خود جرات می‌دهد که به موکلش دست درازی کند چگونه می خواهد در شرایط سخت و پیچیده از منافع موکلانش دفاع کند؟ بررسی دقیق و بدون مسامحه، موضوع مطالبه اصلی جریان انقلابی و مردم شریف کشور است. این مجلس حتما با دولتی که وزیرش خبرنگار را هل می دهد و به آن توهین می کند، فرق دارد و چون برخاسته از مردم است از مردم دفاع می کند. این مجلس حتما با مجلسی که نماینده اش به مامور حفاظت گمرک توهین می کند فرق دارد. این مجلس قرار است که زینت مردم و نماینده واقعی مردم باشد. در این مجلس ، نمایندگان تافته جدا بافته نیستند و مثل همه مردم در دوران کرونا در میدان هستند و در دفتر کار خود نمی نشینند.چه قدر خوب که توقع مردم از مجلس بالا است و چه قدر بهتر که مجلس قدر این توقع مردم را بداند. حقیقت باید روشن شود؛ چه علیه عنابستانی چه له او.

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...