۲۲۹۷

رسول پناه و رغبتی سرانجام از پرسپولیس رفتنی شدند

اعضای جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شدند.

مجمع عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس جعفر سمیعی ( با حفظ سمت) و سید مجید صدری را به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره آن باشگاه انتخاب کرد.

همچنین مجمع عمومی، ضمن پذیرش استعفای علی رغبتی و مهدی رسولی پناه ،از زحمات آنان در مدت عضویت در هیات مدیره  تشکر کرد.

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...