۲۵۱۹

سرمقاله روزنامه:

رقیب هراسی

اصلاح طلبان برای مواجهه با چهار بحران مشروعیت، مقبولیت، کارآمدی و سیاست ورزی به اندازه کافی قدرتمند و آماده نیستند.

اصلاح طلبان برای مواجهه با چهار بحران مشروعیت، مقبولیت، کارآمدی و سیاست ورزی به اندازه کافی قدرتمند و آماده نیستند. عبور از این بحران ها ریشه در عملکرد حدود دو دهه ای آنها دارد و منطقی نیست که در فاصله کمتر از ۵ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، صورت مساله و مشکلات این جریان سیاسی پاک یا حل شود. از همین رو اساس کمپین انتخاباتی اصلاح‌طلبان بر رقیب هراسی و تمرکز روی مجلس یازدهم استوار شده است. هدف آنها از کمپین منفی علیه پارلمان، به دست دادن تصویر گروهی تندرو و ناکارآمد است که در نهایت بتواند مبنایی برای رای به اصلاحات از ترس این گروه شود. اگر جریان انقلابی به خوبی چنین نقشه و طراحی‌ای را درک کند طبیعی است که با دقت و ظرافت بیشتری با مسائل مختلف مواجه می‌شود. بخش دوم کمپین اصلاحات اما تبدیل کردن پیروزی بایدن به سرمایه ای برای امیدوار کردن مردم است. به گمان آنها، ترس از اصول‌گرایان و امیدواری به مذاکره اصلاح طلبان با بایدن، زمینه ساز پیروزی در رقابت ۱۴۰۰ است. در این میان اما واضح است که با گذشت هفت سال از عصر روحانی، پیوند سیاست خارجی و اقتصاد، ظریف تر از گذشته شده و به قدرت سال ۹۲ نیست. نتیجه اتکا به چنین پیوندی امروز خود را در رشد منفی اقتصادی، رکود و تورم شدید و بیکاری به وضوح نشان می دهد. اگر اصلاح طلبان تلاش می کنند از جدیت مجلس در نظارت بر دولت و به کار واداشتن آن، بهره برداری منفی کنند باید این نکته را هم به‌ یاد داشته باشند که نزد مردم ترسناک تر از عملکرد دولت روحانی و مجلس دهم و شورای پنجم وجود ندارد. این طراحی وقتی دچار چالش جدی تر می شود که ضربات ناشی از سکوت بایدن درباره برجام را هم به عملکرد دولت نزد افکارعمومی اضافه کنیم؛ ناامیدی در ناامیدی. اتفاقا اصول گرایان بهتر می‌توانند از سیاست رقیب هراسی استفاده کنند تا اصلاح طلبان.

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...