۲۵۴۹

استفاده از واژه جعلی برای خلیج فارس؛

اعتراض رسمی ایران به وزارت خارجه روسیه

به گفته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، ایران به وزارت خارجه روسیه درباره استفاده از واژه جعلی برای خلیج فارس رسما اعتراض کرده است.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره استفاده از واژه جعلی 《خلیج عربی》 برای خلیج فارس در حساب رسمی وزارت خارجه روسیه (به زبان عربی) در توئیتر گفت که کشورمان نسبت به این موضوع اعتراض رسمی کرده و از طریق سفارت ایران در مسکو، یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه روسیه ارائه شده است.

 

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...