۲۸۲۸

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

متناسب‌سازی حقوق تمام شاغلین درکمیسیون تلفیق تصویب شد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات امروز در مجلس از تصویب تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم با هدف همسان سازی حقوق کارکنان دولت خبر داد.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صبح امروز در مجلس از تصویب تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم با هدف همسان سازی حقوق کارکنان دولت خبر داد.

وی در توضیح این مصوبه کمیسیون تلفیق افزود: با توجه به این که کارمندان غیر هیات علمی دانشگاهها، کارمندان زندان ها،معلمان،جهادگران وسایر کارکنان دولت، متقاضی و پیگیر همسان سازی حقوق ومزایا با سایر کارکنان دولت بودند، برای  تحقق در خواست های بحق کارکنان دولت این تبصره از ماده ۲۹ پیگیری و  امروز به تصویب رسید

وی گفت: با این مصوبه در قانون بودجه ۱۴۰۰، برای همه کارکنان دولت همسان سازی با شیوه ای که پیش بینی شده است، در سال ۱۴۰۰ اجرا می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تبیین تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم گفت:  براساس این تبصره دولت مکلف است، طی سال اول اجرای قانون برنامه ساز وکار مناسب در نظامات پرداخت حقوق ومزایای بین مقامات، روسا، مدیران وکارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه در هر صورت از  بیست درصد(۲۰٪) تجاوز نکند و در میسر تصمیم گیری قانونی قرار دهد. 

وی تاکید کرد: باالحاق تبصره ۳ماده ۲۹  قانون برنامه شسم به بند "و"  تبصره۲، بودجه  ۱۴۰۰،  خواسته کلیه کارمندان باید محقق شود،

حاجی بابایی در پایان اظهار امیدواری کرد دولت همه تلاش خود را برای اجرای این قانون عدالت خواهانه بکار گیرد.

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...