۳۰۲۷

آینده و مسیر ایران اسلامی روشن است

قرن امید

سخن گفتن از قرنی که گذشت نه در یک مطلب کوتاه می‌گنجد و نه اکنون رسالت چنین متنی است، از همین رو آن را واگذار می کنیم به آینده.

سخن گفتن از قرنی که گذشت نه در یک مطلب کوتاه می‌گنجد و نه اکنون رسالت چنین متنی است، از همین رو آن را واگذار می کنیم به آینده. اما به نظرم قرن آینده برای شرق و برای ایران خواهد بود. مسیری که از سده گذشته طی شده در سده آینده با سرعت و قدرت بیشتری طی خواهد شد. ممکن است مخاطب این متن با وجود دلار 25 هزار تومانی و صف مرغ و تورم حدودا 50 درصدی به این گزاره تردید جدی کند و البته تردید هم می کند. پاسخ به این تردید نه فقط از یک مسیر که از مسیرهای متفاوت می گذرد. مسیر اول متن وحی الهی است که محکم ترین مسیر و قاطع ترین دلیل و برهان است آنجا که خداوند وعده فرج و گشایش به مومنان و اهل ایمان می دهد ؛ «انی معی ربکم سیهدین». انقلاب اسلامی، انقلاب مومنان و معتقدان به باورها و سنت های الهی است که بر راه و جاده ایمان و جهاد برای خدا و رسول او و ولی خداوند حرکت کردند. شهدایی چون حاج ابراهیم همت و حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی خود بزرگ ترین گواه بر درستی این مسیر هستند. و البته ایمان و جهاد و گذشتن از خود نزد امام راحل و رهبری بزرگوار انقلاب اسلامی مدظله العالی قرینه ای استوار است بر درستی مسیر و انتظار برای فرج و گشایش کشورمان در هجوم غرب و غرب زدگان.

جدا از این برهان که خود برای اهل یقین و معنا نشانه ای است و صبر را بر شتاب زدگی مسلط می‌کند، روند انقلاب اسلامی در این سال‌ها خود بزرگ ترین شاهد چنین گشایشی خواهد بود. استدلال اصلی در این سطح بازگشت به یک قرن گذشته است. آیا صد سال گذشته کسی باور می کرد که ایران تحت اشغال انگلیس و از دست رفته تبدیل به قدرت بزرگ منطقه ای و حاکم بر سرنوشت خویش باشد. کسی گمان می کرد که انقلابی بزرگ و باشکوه، دست اجنبی و غرب را از کشور کوتاه کند و سرنوشت ملت بزرگ ایران را به خودشان بسپارد. بی تردید می‌گویم که چنین تصوری هرگز و هرگز وجود نداشت. این تصور که جوانان ایرانی قله های علم و دانش را بنوردند و در صنعت هسته ای و موشکی و... صاحب حرف و سخن شوند و انقلاب اسلامی دل‌های مستضعفان عالم را برباید، در مخیله آزادی‌خواهان و استقلال خواهان ایرانی نمی‌گنجید. نوشتن درباره عظمت و پیشرفت ایران فرصت بیشتر و بیشتری را می طلبد.
ایران جدید اما حتما برای رسیدن به آنچه استعداد و قابلیتش را دارد موانع فراوانی دارد. علاوه بر غرب که پیشرفت خود را در پسرفت ایران می داند، ذهن غرب گرایانی که نسبت شیفتگی با غرب دارند، از بزرگ ترین موانع این پیشرفت و گشایش است. باور به قدرت داخلی که همواره در گفتمان رهبری حاضر و زنده و پویا بوده، امروز بیشتر از هر زمان دیگری ذهنیت غرب زدگان را تهدید می کند. تجربه 7 سال گذشته بی تردید جزو فرآیندی است که به صورت طبیعی ایران طی کرده تا از درون آن تفکر غرب گرا فراتر از افراد غرب گرا استیضاح شوند. این استیضاح علاوه بر مبانی نظری نیازمند تبیین اجتماعی است. مردم محوری پایه گشایش و فرج و پیشرفت است. غرب گرایانی که قبل از حذف سیاسی باید توسط جامعه حذف شوند تا از دل خاکستر غرب گرایی، ایران قوی و مقتدر و پیشرفته بیرون بیاید. ایران قوی از دل مردمی قوی بیرون می آید. 
توفیق های ایران دوام می یابد؛ هر چند دشمنی استکبار و تغافل ذهن غرب زده و استکبارزده وجود داشته باشد. رسیدن به ایران قوی و قرن امید با پرش بلند از این چالش‌ها امکان بروز می یابد. قرن آینده برای ایران، قرن امید و پیشرفت است .

برگزیده‌های اخبار
دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...