۳۷۶۱

میزان حقوق سرباز معلمان اعلام شد

بر اساس بخشنامه «حقوق و مزایای کارکنان وظیفه مأمور به دستگاه‌های غیرنظامی در سال 1400» که به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد، میزان حقوق سربازمعلمان مشخص شد.

بر اساس بخشنامه «حقوق و مزایای کارکنان وظیفه مأمور به دستگاه‌های غیرنظامی در سال 1400» که به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد، میزان حقوق سربازمعلمان مشخص شد. 

بر اساس این بخشنامه که توسط معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، ابلاغ شد، دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در مورد ابلاغ «حقوق و مزایای کارکنان وظیفه، مأمور به دستگاه های غیرنظامی در سال 1400»، ضریب ریالی سال 1400 برای کارکنان وظیفه مأمور به میزان 3048 ریال تعیین شده است.

حقوق کارکنان وظیفه مأمور از تاریخ اول فروردین 1400، براساس جدول پیوست، قابل پرداخت است. پرداخت هرگونه وجه در قالب اضافه کار، عیدی، پاداش، حق التدریس و حق کارشناسی به کارکنان وظیفه مأمور ممنوع است.

کارکنان وظیفه غیربومی، مشمول دریافت کمک هزینه خوراک و فوق العاده بدی آب و هوا (برمبنای حقوق پایه) هستند، کمک هزینه های مذکور برای کارکنان وظیفه غیربومی به صورت ماهانه در حکم حقوقی آنان درج و پرداخت می‌شود.

این بخشنامه را می‌توانید دانلود کنید:  بخشنامه سرباز معلم بخشنامه سرباز معلم  

دیدگاه‌ها
دیدگاه تازه‌ای تایید نشده است...