|

نتایج جستجو :

  • اما این را نباید از نظر دور داشت که آمریکا ناقض برجام بوده است و این کشور نیز برای بازگشت به برجام باید ابتکار عمل به…

  • هرچند افکار عمومی باتوجه‌به سابقه مذاکرات در چند ماه اخیر، با دیده تردید به اخبار مذاکرات می‌نگردد اما اقتصاد ایران…

  • اگرچه آمریکایی‌ها همواره با فرافکنی و زیاده‌خواهی مذاکرات را به پرتگاه برده‌اند، اما مقامات اروپایی در بازی هماهنگ با…

  • «دوحه»، اگرچه در اواسط هفته گذشته شاه‌کلید ورود به برجام و پایان بن‌بست مذاکرات تلقی می‌شد و فضای شکل‌گرفته در افکار…

  • محبوبه نیاورانی

  • مذاکره غیرمستقیم در قطر و خروج مذاکرات هسته‌ای از بن‌بست، اگرچه با کنار گذاشتن ۱+۴ و همنشینی با آمریکا همراه شده است…

  • پس از قطعنامه شورای حکام علیه ایران و پاسخ‌های محکم تهران، بازگشت به ریل مذاکرات در زمانی کوتاه غیرقابل تصور بود.

  • بررسی مواضع و رویکردهای سران ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد هر دو جناح اصلی سیاسی در این کشور نسبت به مذاکرات ایران…

  • مذاکرات ایران با ۱+۴ برای احیای برجام که مراحل پیچیده‌ای رسید تاجایی‌که تفسیر بن‌بست و شکست در مذاکره از آن منبعث…

  • حنیف غفاری دکترای روابط بین‌الملل